Σημεία Πώλησης

<p style=”text-align: left;”><img src=”http://fetcheat.gr/ind/wp-content/uploads/2013/01/simeiopolisis1.jpg” alt=”simeiopolisis” width=”960″ height=”220″ class=”aligncenter size-full wp-image-2056″ /><br />
<!–mep-nl–><!–mep-tab–>

> Αθήνα

<!–mep-nl–></p><table cellpadding=”20″><!–mep-nl–><tbody><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>PETS & FRIENDS<br /></b></b>ΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109,<b>Ν.ΣΜΥΡΝΗ<br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 9313450</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3146.524326498808!2d23.711371115622686!3d37.94154157972946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bc4c9d6b2385%3A0x7b0c466cbcc682a9!2zzpvOtc-Jz4YuIM6VzrsuIM6SzrXOvc65zrbOrc67zr_PhSAxMDksIM6dzq3OsSDOo868z43Pgc69zrcgMTcxIDIzLCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453906692348″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%95%CE%BB.+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85+109,+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7+171+23,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.9415416,23.7113711,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bc4c9d6b2385:0x7b0c466cbcc682a9?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>Mr PET </strong><br />ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ <br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 61, <b> ΑΛΙΜΟΣ 17455 <br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 9854622</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3147.6400477339253!2d23.715012151168704!3d37.91547537963458!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1be7f8cba15f5%3A0xadb034de97f78cf3!2zzpvOtc-Jz4YuIM6azrHOu86xzrzOsc66zq_Ov8-FIDYxLCDOhs67zrnOvM6_z4IgMTc0IDU1LCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453989074406″ width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85+61,+%CE%86%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82+174+55,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.9154754,23.7150122,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1be7f8cba15f5:0xadb034de97f78cf3?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>PETSHOWP<br /></b></b>ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ & ΚΛΕΦΤΩΝ 31,<b>ΑΘΗΝΑ<br /><b>Τηλ.:</b> </b>213 0282658</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3144.5593289294716!2d23.748310915623765!3d37.98741217972137!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd4d68e8000f%3A0xe0f4ad75fa02e6e1!2zzpHPgc68zrHPhM-JzrvPjs69IM66zrHOuSDOms67zrXPhs-Ez47OvSAzMSwgTmVhcG9saSBTaWtpZXMgMTE0IDcxLCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453906470261″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%84%CF%8E%CE%BD+31,+Neapoli+Sikies+114+71,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.9874122,23.7483109,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd4d68e8000f:0xe0f4ad75fa02e6e1?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ <br /></b></b>ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38,<b>ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19007<br /><b>Τηλ.:</b> </b>2294 067311</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3137.572034311765!2d23.962591515627793!3d38.15014317969291!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a179d1d2beb037%3A0xdbee2779e0dbd924!2zzpTOt868zr_Ous-BzrHPhM6vzrHPgiAzOCwgzpzOsc-BzrHOuM-Ozr3Osc-CIDE5MCAwNywgzpXOu867zqzOtM6x!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453906153220″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+38,+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82+190+07,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.1501432,23.9625915,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a179d1d2beb037:0xdbee2779e0dbd924?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>MY PET<br /></b></b>ΑΦΟΙ ΜΑΘΑ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΧΕΛΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ,<b> ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14565<br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 6215122</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3138.167742021045!2d23.85440691562744!3d38.13629237969529!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a175e2cc74de5d%3A0x1eb002d204df641f!2zzpHOsy4gzqPPhM6tz4bOsc69zr_PgiAxNDUgNjUsIM6VzrvOu86szrTOsQ!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453905905345″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CE%B3.+%CE%A3%CF%84%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82+145+65,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.1362924,23.8544069,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a175e2cc74de5d:0x1eb002d204df641f?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>PET SHOP<br /></b></b>ΨΕΥΤΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ <b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 52,<b> ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15238<br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 6008248</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3142.5577994871164!2d23.846322815625033!3d38.03408727971316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1995b69649b67%3A0xca78d49d62e39201!2zzpfPgc6xzrrOu861zq_PhM6_z4UgNTIsIM6nzrHOu86szr3OtM-BzrkgMTUyIDM4LCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453905689092″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85+52,+%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9+152+38,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.0340873,23.8463228,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1995b69649b67:0xca78d49d62e39201?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>PETS STOP<br /></b></b>ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΕΛΛΗ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΓΟΥΝΑΡΗ 107,<b> ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ<br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 9650116</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3149.023394629862!2d23.760780415621262!3d37.883135579739886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1be208371275f%3A0xbdb21a8c8cac4ba7!2zzpTOt868LiDOk86_z43Ovc6xz4HOtyAxMDcsIM6TzrvPhc-GzqzOtM6xIDE2NSA2MSwgzpXOu867zqzOtM6x!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453905447265″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC.+%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B7+107,+%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1+165+61,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.8831356,23.7607804,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1be208371275f:0xbdb21a8c8cac4ba7?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>ON PET<br /></b></b>Φ.ΛΗΜΝΑΙΟΣ – Σ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΟΕ <b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΚΑΡΠΟΥ 23,<b>ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ <br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 9640374/td><!–mep-nl–></td><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3148.2154726136796!2d23.75330031562168!3d37.902025979736464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1be043c0c4181%3A0xe41e91d312393702!2sOn+Pet!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453905160181″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/On+Pet/@37.902026,23.7533003,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1be043c0c4181:0xe41e91d312393702?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>ΠΕΤΟΠΩΛΕΙΟ<br /></b></b> ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ <b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΚΑΡΠΟΥ 23,<b> Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 11631 <br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 9015980</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3145.818976387213!2d23.733649915623023!3d37.95801257972635!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd0c6615c9b7%3A0x94a2f977d26b9200!2zzprOrM-Bz4DOv8-FIDIzLCDOkc64zq7Ovc6xIDExNiAzMSwgzpXOu867zqzOtM6x!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453904597092″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%85+23,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+116+31,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.9580126,23.7336499,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1bd0c6615c9b7:0x94a2f977d26b9200?hl=el”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>THE ZOO’S STATION<br /></b></b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΠΑΡΟΥ 2,<b> ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ<br /><b>Τηλ.:</b> </b>210 9929917</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–> <iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5+2,+%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97&aq=&sll=37.900755,23.75609&sspn=0.006332,0.013937&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85+2,+%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7,+%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&ll=37.928763,23.760338&spn=0.00677,0.036478&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5+2,+%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97&aq=&sll=37.900755,23.75609&sspn=0.006332,0.013937&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85+2,+%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7,+%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&ll=37.928763,23.760338&spn=0.00677,0.036478&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>PET MALL</strong><br />Α. ΔΙΟΝΥΣΟΠΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ<br /><b>Διεύθυνση:</b> ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 42, <strong>ΜΑΡΟΥΣΙ<!–mep-nl–><!–mep-tab–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 210 6140670</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–> <iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%9F%CE%A5%CE%A3+42,+%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99&aq=&sll=37.928624,23.760446&sspn=0.00633,0.013937&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82+42,+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%9F%CE%A5%CE%A3+42,+%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99&aq=&sll=37.928624,23.760446&sspn=0.00633,0.013937&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82+42,+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>CATS N’ DOGS<!–mep-nl–></strong><br />ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ<br /><b>Διεύθυνση:</b> ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39, <strong>ΜΕΛΙΣΣΙΑ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 210 6016070</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-tab–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3141.5638045609358!2d23.836184215621273!3d38.057248903629585!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a19eb6fb276c43%3A0x19528328ecfe208a!2zzpXOuy4gzpLOtc69zrnOts6tzrvOv8-FIDM5LCDOnM61zrvOr8-Dz4POuc6xIDE1MSAyNywgzpXOu867zqzOtM6x!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453800775146″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%95%CE%BB.+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85+39,+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1+151+27,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.0572489,23.8361842,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a19eb6fb276c43:0x19528328ecfe208a?hl=el” style=”color: #0000ff; text-align: left;” target=”_blank”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> Γ.ΒΕΝΤΗΡΗ 4, <strong>ΦΙΛΟΘΕΗ</strong><!–mep-nl–><br /><b>Τηλ.:</b> 210 6850256</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7+4,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&aq=&sll=38.020297,23.786607&sspn=0.006322,0.013937&g=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7+4,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7+4,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&aq=&sll=38.020297,23.786607&sspn=0.006322,0.013937&g=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7+4,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΜΥ PET</strong><br />ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ<br /><b>Διεύθυνση:</b> ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 286, <strong>ΚΗΦΙΣΙΑ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 211 0136646</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9B%CE%95%CE%A9%CE%A6.%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+286,+%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91&aq=&sll=38.080849,23.814557&sspn=0.006317,0.013937&g=%CE%9B%CE%95%CE%A9%CE%A6.%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+286,+%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82+286,+%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&ll=38.080933,23.814754&spn=0.006756,0.036478&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9B%CE%95%CE%A9%CE%A6.%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+286,+%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91&aq=&sll=38.080849,23.814557&sspn=0.006317,0.013937&g=%CE%9B%CE%95%CE%A9%CE%A6.%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3+286,+%CE%9A%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%99%CE%91&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82+286,+%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&ll=38.080933,23.814754&spn=0.006756,0.036478&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΝΤΕΒΕ ΜΑΡΙΑ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 151, <strong>ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 210 5712011<!–mep-nl–></td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%91%CE%93.%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5+151,+%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99&aq=&sll=37.981298,23.768381&sspn=0.006326,0.013937&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9,+%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&ll=38.019461,23.681395&spn=0.00169,0.00912&z=16&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%91%CE%93.%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5+151,+%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99&aq=&sll=37.981298,23.768381&sspn=0.006326,0.013937&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85,+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9,+%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&ll=38.019461,23.681395&spn=0.00169,0.00912&z=16″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΜΠΟΙΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ<br /></strong>ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<br /><b>Διεύθυνση:</b> ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ 97, <strong>Ν. ΙΩΝΙΑ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 210 2791176</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82+97,+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&aq=0&oq=%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3+97,++%CE%9D.+%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91&sll=40.667298,22.914272&sspn=0.006551,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82+97,+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82+97,+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&aq=0&oq=%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3+97,++%CE%9D.+%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91&sll=40.667298,22.914272&sspn=0.006551,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82+97,+%CE%9D%CE%AD%CE%B1+%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΠΑΠΑΔΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ<br /></strong>ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<br /><b>Διεύθυνση:</b> ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 125, <strong>ΑΧΑΡΝΕΣ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 210 2404884</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+125,+%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%82,+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&aq=0&oq=%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3+125,++%CE%91%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A3&sll=38.039701,23.75812&sspn=0.006802,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+125,+%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%82,+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+125,+%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%82,+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&aq=0&oq=%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3+125,++%CE%91%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A3&sll=38.039701,23.75812&sspn=0.006802,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82+125,+%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%82,+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>LOVE PETS PET SHOP<br />KΟΚΚΟΛΗΣ ΕΠΕ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5-7, <strong>Ν. ΨΥΧΙΚΟ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 210 6728847</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+5-7,+%CE%9D%CE%AD%CE%BF+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C&aq=0&oq=%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3+5-7,++%CE%9D.+%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F&sll=38.008227,23.796144&sspn=0.006805,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+5,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+5-7,+%CE%9D%CE%AD%CE%BF+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C&aq=0&oq=%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3+5-7,++%CE%9D.+%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%9F&sll=38.008227,23.796144&sspn=0.006805,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+5,+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B7+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΧΟΡΟΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ PET SHOP</strong><br /><b>Διεύθυνση:</b> 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 71, <strong>ΧΟΛΑΡΓΟΣ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 211 0122804</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+71,+%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&aq=0&oq=17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5+71,++%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3&sll=38.00586,23.777584&sspn=0.006805,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+71,+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+71,+%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&aq=0&oq=17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5+71,++%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A3&sll=38.00586,23.777584&sspn=0.006805,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=17%CE%B7%CF%82+%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+71,+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82,+%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82+%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–></tbody></table><p style=”text-align: left;”><!–mep-nl–>
<!–mep-nl–><!–mep-tab–>

> Θεσσαλονίκη

<!–mep-nl–></p><table cellpadding=”20″><!–mep-nl–><tbody><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ<br /></b></b>ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 94,<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54643<br /><b>Τηλ.:</b> </b>2310 886887</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3029.0740070954866!2d22.95086841569066!3d40.606190779343464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a8392784f2359f%3A0xea4302ae339ccf8b!2zzpvOtc-Jz4YuIM6SzrHPg865zrvOr8-Dz4POt8-CIM6MzrvOs86xz4IgOTQsIM6YzrXPg8-DzrHOu86_zr3Or866zrcgNTQ2IDQzLCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453906903042″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82+94,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+43,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@40.6061908,22.9508684,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a8392784f2359f:0xea4302ae339ccf8b?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>ALMA PET</strong><br />ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ <br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>17ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΔΕΝ,<b> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ <br /><b>Τηλ.:</b> </b>23920 72598</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m12!1m8!1m3!1d6066.559325196246!2d22.9827598!3d40.5133093!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zMTfOvyDPh867zrwuIM6YzrXPg8-DzrHOu86_zr3Or866zrfPgiAtIM6gzrXPgc6xzq_Osc-CLCDOoM61z4HOsc6vzrEgzpjOtc-Dz4POsc67zr_Ovc6vzrrOt8-C!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453988102152″ width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/search/17%CE%BF+%CF%87%CE%BB%CE%BC.+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82+-+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82,+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82/@40.5133093,22.9827598,16z?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b>ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ<br /></b>ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><b><br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔAΝIΩΝ, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><b><br /><b>Τηλ.:</b> </b>23920 71919</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-tab–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=15+%CE%A7%CE%9B%CE%9C+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%94A%CE%9DI%CE%A9%CE%9D&aq=&sll=40.578795,22.947307&sspn=0.01219,0.027874&g=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC&ie=UTF8&t=m&ll=40.555548,22.999363&spn=0.013042,0.072956&z=13&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=15+%CE%A7%CE%9B%CE%9C+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3+%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%94A%CE%9DI%CE%A9%CE%9D&aq=&sll=40.578795,22.947307&sspn=0.01219,0.027874&g=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC&ie=UTF8&t=m&ll=40.555548,22.999363&spn=0.013042,0.072956&z=13″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><b>PET NATURE<br /></b>ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ<b><br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>ΚΟΜΝΗΝΩΝ 47, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–><br />Τηλ.:</strong> 2310 341911</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D+47,+%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91,+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.552092,22.999964&sspn=0.024391,0.055747&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD+47,+%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D+47,+%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91,+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.552092,22.999964&sspn=0.024391,0.055747&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD+47,+%CE%A0%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>PetShop<br />ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΑΓΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 31, <strong>ΠΟΛΙΧΝΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2310 607370</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%91%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85+31,+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7&aq=&sll=40.665152,22.952426&sspn=0.012175,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%91%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85+31,+%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&ll=40.659806,22.945461&spn=0.006511,0.036478&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%91%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85+31,+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B7&aq=&sll=40.665152,22.952426&sspn=0.012175,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%91%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85+31,+%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&ll=40.659806,22.945461&spn=0.006511,0.036478&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><b></b><strong>PET VILLE<!–mep-nl–></strong><br />ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-<br /><b>Διεύθυνση:</b> 1ο ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2310 487497</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?q=40.582931,23.031206&num=1&hl=el&ie=UTF8&t=m&ll=40.563503,23.036442&spn=0.013041,0.072956&z=13&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?q=40.582931,23.031206&num=1&hl=el&ie=UTF8&t=m&ll=40.563503,23.036442&spn=0.013041,0.072956&z=13&source=embed”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΦΙΛ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 6944366069</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5+%CE%A6%CE%99%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85.+%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97+5,&aq=&sll=40.568512,22.658062&sspn=0.390153,0.891953&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7+5,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5+%CE%A6%CE%99%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85.+%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97+5,&aq=&sll=40.568512,22.658062&sspn=0.390153,0.891953&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D+%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7+5,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΠΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΥ 24, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2310 403400</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB+%CE%A8%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D+24,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&aq=0&oq=%CE%9C%CE%99%CE%A7%CE%B1%CE%B7%CE%BB+%CE%A8%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5+24,+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&sll=40.634583,22.951185&sspn=0.01218,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB+%CE%A8%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D+24,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB+%CE%A8%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D+24,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&aq=0&oq=%CE%9C%CE%99%CE%A7%CE%B1%CE%B7%CE%BB+%CE%A8%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5+24,+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&sll=40.634583,22.951185&sspn=0.01218,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB+%CE%A8%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D+24,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 9, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 6974040908</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3+%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3+9,+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.59173,22.961944&sspn=0.012188,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82+9,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&ll=40.638511,22.949066&spn=0.006513,0.036478&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3+%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3+9,+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.59173,22.961944&sspn=0.012188,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82+9,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&ll=40.638511,22.949066&spn=0.006513,0.036478&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><strong>NATURE PET SHOP</strong><br />ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ <br /><b>Διεύθυνση:</b> ΣΜΥΡΝΗΣ 19, Ν. ΚΡΗΝΗ  <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2310 458582</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%A3%CE%9C%CE%A5%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3+19+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.572793,22.956491&sspn=0.00656,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82+19,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%A3%CE%9C%CE%A5%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3+19+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.572793,22.956491&sspn=0.00656,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82+19,+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><strong>NATURE PET SHOP</strong><br />ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ <br /><b>Διεύθυνση:</b> ΒΛΑΛΗ 7, ΚΑΠΑΝΙ  <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2311 213841</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%97+7+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.572793,22.956491&sspn=0.00656,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%92%CE%BB%CE%AC%CE%BB%CE%B7+7,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%97+7+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.572793,22.956491&sspn=0.00656,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%92%CE%BB%CE%AC%CE%BB%CE%B7+7,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–><strong>ΚΥΩΝ & ΓΑΛΗ PET SHOP<!–mep-nl–></strong><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥ, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2310 946590</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A3+13+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.630809,22.945257&sspn=0.006555,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A3+13+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&aq=&sll=40.630809,22.945257&sspn=0.006555,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82+13,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><strong>ΚΥΩΝ & ΓΑΛΗ PET SHOP</strong><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 128, ΕΥΟΣΜΟΣ, <strong>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 2310 700553</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85+128,+%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&aq=0&oq=%CE%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5+%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A5+128,+%CE%95%CE%A5%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&sll=40.605548,22.974548&sspn=0.006557,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85+128,+%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8C+%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A&output=embed”></iframe><br /><small><a href=”https://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85+128,+%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&aq=0&oq=%CE%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5+%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A5+128,+%CE%95%CE%A5%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3+%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97&sll=40.605548,22.974548&sspn=0.006557,0.008465&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85+128,+%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8C+%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&t=m&z=14&iwloc=A” style=”color: #0000ff; text-align: left;”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη<br /></a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–></tbody></table><p style=”text-align: left;”><!–mep-nl–>
<!–mep-nl–><!–mep-tab–>

> Άλλες Περιοχές

<!–mep-nl–></p><table cellpadding=”20″><!–mep-nl–><tbody><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>LIMNOS PET SHOP </strong><br />ΥΙΟΙ ΓΕΩΡ. ΛΗΜΝΟΥ ΟΕ <br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>ΓΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2, <b> ΡΟΔΟΣ 85100 <br /><b>Τηλ.:</b> </b>22410 23148</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3209.915120714202!2d28.215798151131857!3d36.435435079927295!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14956192048a3049%3A0x598c11c323484413!2zzpHPhc6-zrXOvc-Ezq_Ov8-FIDIsIM6hz4zOtM6_z4IgODUxIDAwLCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453988869255″ width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85+2,+%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82+851+00,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@36.4354351,28.2157982,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14956192048a3049:0x598c11c323484413?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>SHOPET </strong><br />ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ <br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>ΣΜΥΡΝΗΣ 98, <b> ΠΑΤΡΑ 26224 <br /><b>Τηλ.:</b> </b>2610 346211</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3133.829098091345!2d21.733773951176758!3d38.23707287957816!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x135e362040f8b4dd%3A0x2c4f21647b7e724f!2zzqPOvM-Nz4HOvc63z4IgOTgsIM6gzqzPhM-BzrEgMjYyIDI0LCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453988613054″ width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82+98,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+262+24,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.2370729,21.733774,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x135e362040f8b4dd:0x2c4f21647b7e724f?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>PET SHOP </strong><br />ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ <br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>ΒΟΥΡΚΑΡΙ, <b> ΚΕΑ 84002 <br /><b>Τηλ.:</b> </b>22880 28002</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6316.548560262638!2d24.322386298598207!3d37.66626241872049!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a2182ceceb151d%3A0xf4d96dc59f5cec76!2zzpLOv8-Fz4HOus6sz4HOuSwgzpXOu867zqzOtM6x!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453988382226″ width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@37.6662624,24.3223863,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a2182ceceb151d:0xf4d96dc59f5cec76?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>PET LAND</strong><br />Α.ΒΛΑΧΟΣ-Χ.ΓΩΓΟΣ ΟΕ <br /><b>Διεύθυνση:</b> </b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 33 (ΝΙΑΡΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ),<b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45221 <br /><b>Τηλ.:</b> </b>26510 21103</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3072.9446771186035!2d20.846271615665295!3d39.628449479464514!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x135be91860401dcb%3A0x1fd8aa034951ed29!2zzpvOtc-Jz4YuIM6jz4TOsc-Nz4HOv8-FIM6dzrnOrM-Bz4fOv8-FLCDOmc-JzqzOvc69zrnOvc6xLCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453907791504″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86.+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85+%CE%9D%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85,+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@39.6284495,20.8462716,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x135be91860401dcb:0x1fd8aa034951ed29?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><b><b>LUCY & BUDDY<br /></b></b>ΚΕΡΑΤΣΙΜΠΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ <b><b><b><br /></b>Διεύθυνση:</b> </b>ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 62-64,<b> ΞΑΝΘΗ 67100<br /><b>Τηλ.:</b> </b>2541 100466</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1502.561625774252!2d24.88415315825495!3d41.13183529482219!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14ac2d2394696809%3A0xbde1c6f7328bd5e3!2zzpHOvc60z4HOrc6_z4UgzpTOt868zrfPhM-Bzq_Ov8-FIDYyLCDOns6szr3OuM63IDY3MSAwMCwgzpXOu867zqzOtM6x!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453907522890″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+62,+%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7+671+00,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@41.1318353,24.8841532,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14ac2d2394696809:0xbde1c6f7328bd5e3?hl=el-GR”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>PET STORIES<br /></strong>ΚΑΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ<br /><b>Διεύθυνση:</b> ΛΑΡΙΣΗΣ 181, <strong>ΒΟΛΟΣ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 24210 64464</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3+181,+%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3&aq=&sll=40.638391,22.94537&sspn=0.01218,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82+181,+%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82,+%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1&t=m&ll=39.366421,22.929754&spn=0.006636,0.036478&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3+181,+%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3&aq=&sll=40.638391,22.94537&sspn=0.01218,0.027874&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9B%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%CF%82+181,+%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82,+%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1&t=m&ll=39.366421,22.929754&spn=0.006636,0.036478&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>ΛΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΠΟΤΑΜΟΙ, <strong>ΚΑΛΥΜΝΟΣ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 22430 22333</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″ src=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=s_q&hl=el&geocode=&q=%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82&aq=&sll=36.97445,26.957561&sspn=0.102581,0.222988&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82&t=m&z=14&output=embed”></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”http://maps.google.gr/maps?f=q&source=embed&hl=el&geocode=&q=%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82&aq=&sll=36.97445,26.957561&sspn=0.102581,0.222988&ie=UTF8&hq=&hnear=%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82&t=m&z=14″>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–></tr><!–mep-nl–><!–mep-nl–><tr><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><strong>ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ<!–mep-nl–></strong><br />ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ<!–mep-nl–><br /><b>Διεύθυνση:</b> ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 47, 30200 <strong>ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ<!–mep-nl–></strong><br /><b>Τηλ.:</b> 6977 986698</td><!–mep-nl–><td><!–mep-nl–><iframe width=”425″ height=”100″ style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3128.0106799943096!2d21.429851315534265!3d38.37187437965506!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x135e6a2c47409f6b%3A0x13bc26739548e87!2zzpXOu861z43OuM61z4HPic69IM6gzr_Ou865zr_Pgc66zrfOvM6tzr3Pic69LCBNZXNvbG9uZ2kgMzAyIDAwLCDOlc67zrvOrM60zrE!5e0!3m2!1sel!2sus!4v1453824612649″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe><br /><small><a style=”color: #0000ff; text-align: left;” href=”https://www.google.com/maps/place/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BD+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD,+Mesolongi+302+00,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@38.3718744,21.4298513,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x135e6a2c47409f6b:0x13bc26739548e87?hl=el” target=”_blank”>Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small><!–mep-nl–></td><!–mep-nl–><!–mep-nl–><!–mep-nl–></tr></tbody></table><p style=”text-align: left;”><!–mep-nl–>
<!–mep-nl–>
</p>