Στοιχεία Επικοινωνίας

Fetcheat, Κ. Σιώρης Σια Ε.Ε, 
28ης Οκτωβρίου 4-6, ΤΚ  14231, Νέα Ιωνία
Tηλ./Fax:  +30 210 2794184,
E-mail: info@fetcheat.gr
Web: www.fetcheat.gr
Facebook: www.facebook.com/Fetcheat

Χάρτης Πρόσβασης